Zintegrowane systemy informatyczne

Zintegrowany system informatyczny jest to modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie obszary działalności firmy, zaczynając od reklamy, planowania i zaopatrzenia, poprzez techniczne przygotowanie produkcji, zarządzanie procesem tworzenia, dystrybucję, gospodarkę remontową dedykowaną dla prac finansowo-księgowych i zarządzania zasobami ludzkimi.

Główne cechy systemów tej klasy to:
kompleksowa funkcjonalność,
integracja informacji i procesów odnosząca się zarówno do wymiany informacji wewnątrz obiektu jak i z jego otoczeniem,
elastyczna struktura i funkcjonalność,
otwartość,
zgodność z polskimi prawami.

Modułowa budowa oprogramowania umożliwia etapowe wdrażanie tych elementów programu, które ze względu na specyfikę organizacji są konieczne. System informatyczny zarządzania, aby był korzystny dla użytkownika musi spełniać wiele wymagań:

Dostępność dla użytkownika wszelkich zasobów informacyjnych, które są konieczne dla podejmowania decyzji oraz robienia przez niego zadań.
Aktualność dostarczanych danych.
Rzetelność, która jest rozumiana jako prawdziwość, czy też wiarygodność dostarczanych danych.
Kompletność, która jest rozumiana jako różnica między danymi źródłowymi, a danymi otrzymanymi przez użytkownika.
Porównywalność – wymagane jest, aby dane z jednej dziedziny lub dziedzin pokrewnych pozwalały na przeprowadzenie analizy porównawczej.
Niezawodność programu na danym poziomie zależnym od specyfiki działalności firmy.
Elastyczność, czyli zdolność oprogramowania do przyswajania danych pochodzących z różnych nadajników i mających wszelką postać, zdolność dopasowania się do ciągle zmieniających się potrzeb użytkowników oraz zdolność do reakcji na zmiany, jakie dokonują się zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz.
Wydajność, która jest rozumiana jako zdolność systemu do wysłania i przetwarzania w sensie fizycznym danej ilości informacji w jednostce czasu.
Ekonomiczność, która jest rozumiana jako szereg kryteriów powiązanych z efektami i kosztami tworzenia, wdrożenia i eksploatacji programu.


Więcej informacji:

Comarch ERP XL – nowe funkcjonalności na 2016 rok

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z aktualną wersją zintegrowanego systemu informatycznego Comarch ERP XL 2016.1. W oprogramowaniu tym w 2016 roku wprowadzono szereg nowości. Dotyczą głównie logistyki, produkcji oraz księgowości. Wśród nich na czoło wysuwają się: cenniki sprzedaży jako nagłówki grupujące ceny towarów, umożliwiające zarządzanie cenami oraz ich przygotowanie ze...

Zobacz więcej