Własne rozwiązania ERP

Wdrożenie oprogramowania klasy ERP w standardowej, oferowanej przez producenta funkcjonalności coraz rzadziej przestaje zaspokajać potrzeby ujawnione na etapie prowadzenia analizy przedwdrożeniowej. Chcąc spełnić oczekiwania klienta już na etapie wdrożenia należy uwzględnić dodatkowe prace programistyczne, których przeprowadzenie jest niezbędnym elementem wdrożenia systemu klasy ERP.

Firma POLKAS dysponuje własnym działem programistycznym. Nasi pracownicy realizują zadania polegające na dopisywaniu nowych funkcjonalności do oprogramowania ERP, a także na integracjach systemów różnych producentów, co pozwala na płynną wymianę danych między nimi. Owocuje to oszczędnością czasu oraz wyeliminowaniem błędów ludzkich.