Cennik

Ceny modułów oprogramowania klasy ERP ustalane są przez producenta, czyli firmę Comarch S.A. Warto jednak wziąć pod uwagę fakt, iż planując wdrożenie oprogramowania tej klasy cena jaką zapłacimy za licencje będzie tylko jednym z trzech zasadniczych elementów oferty. Kolejnymi bowiem są:

– usługi wdrożeniowe,
– infrastruktura informatyczna.

Do wyceny usług wdrożeniowych konieczne jest przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, w wyniku której powstaje dokument analizy opisujący zachodzące w firmie procesy, wraz ze sposobem ich odwzorowania w systemie ERP.

Załącznikiem do analizy jest harmonogram prac, zazwyczaj obejmujący:

– instalację,
– konfigurację,
– migrację danych z wcześniej używanych programów,
– szkolenia użytkowników końcowych,
– asystę powdrożeniową.

Również na etapie analizy sprawdzana jest istniejąca w firmie infrastruktura informatyczna oraz precyzowane są ewentualne wytyczne odnośnie jej rozbudowy lub modernizacji.