Moduły ERP

Moduły ERP pozwalają na poprawę wykorzystania zasobów materiałowych, technologicznych, a także pracowniczych przez integrację informacji pochodzących z różnych obszarów funkcjonowania jednostki. Wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa mogą być obsługiwane przez jedno, scalone narzędzie informatyczne.

ERP wspiera zarządzanie firmą w obszarze handlu i dystrybucji, magazynowania towarów, finansach i księgowości, planowania, rejestracji i rozliczania produkcji, rejestracji i amortyzacji składników majątku przedsiębiorstwa, serwisu i usług, a także kadrowo- płacowym. W wielu systemach tej klasy odszukamy główne narzędzia analityczne, raportowania i kontroli oraz zarządzania strategicznego. Przedsiębiorcy coraz częściej rozbudowują systemy ERP o funkcje zarządzania relacjami z konsumentami, mobilnego wsparcia sprzedaży, przepływu dokumentów oraz zarządzania projektami. Systemy ERP wspomagają zarządzanie procesami, które zachodzą w firmach różnej wielkości, działających w wielu branżach i otoczeniu biznesowym, w tym jednostek handlowych, logistycznych, produkcyjnych, a także biur rachunkowych.

System ERP jest zbudowany modułami tzn. składa się z niezależnych od siebie modułów, z których każdy wspiera konkretny obszar funkcjonowania firmy. Z reguły implementuje się kilka głównych modułów systemu ERP w czasie gdy pozostałe obszary biznesowe mogą być wspomagane przez systemy informatyczne dostarczone przez jednostki trzecie. Cechą charakterystyczną modułów ERP jest wspólna baza danych dla wszystkich modułów. Informacje w kartotekach towarów czy bazie kontrahentów wprowadzane są jedynie raz.

Kartoteki kontrahentów pozwalają na gromadzenie informacji o odbiorcach i dostawcach. Na karcie kontrahenta zapisane są dane firmy, dane adresowe i kontaktowe oraz szczegóły, które dotyczą miejsc dostawy. Kartoteki kontrahentów mogą być tworzone według grup oraz innych kryteriów podziału, a także szukane według różnych kryteriów: po nr NIP, czy nazwie. W ustawieniach księgowych wskazuje się typ kontrahenta oraz jego rodzaj.


Więcej informacji:

Comarch ERP XL – nowe funkcjonalności na 2016 rok

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z aktualną wersją zintegrowanego systemu informatycznego Comarch ERP XL 2016.1. W oprogramowaniu tym w 2016 roku wprowadzono szereg nowości. Dotyczą głównie logistyki, produkcji oraz księgowości. Wśród nich na czoło wysuwają się: cenniki sprzedaży jako nagłówki grupujące ceny towarów, umożliwiające zarządzanie cenami oraz ich przygotowanie ze...

Zobacz więcej