Wdrożenia systemu erp comarch cdn optima

Okres wdrażania systemu ERP nie musi odstraszać od inwestycji. Kolejne wdrożenia Comarch CDN XL udowodniły, że proces przebiega sprawnie, a korzyści widać już po pierwszym etapie.

Mocne punkty systemu Comarch CDN XL

Zintegrowane systemy do zarządzania przedsiębiorstwem można porównać do układu nerwowego całej firmy. Dobry system ma możliwość sprawnego dopasowywania się do nowych pomysłów, tak , aby móc zapewnić ich realizację bez zwiększania ilości pracowników czy konieczności dokupowania kolejnych produktów. System wspiera zarządzanie, a przy tym powinien być łatwy do wdrożenia. Moment wdrożenia nie może spowalniać funkcjonowania firmy.

Stabilny system już po pierwszym etapie wdrożenia przyczynia się do rozwoju przedsiębiorstwa. Dzieje się tak dzięki szczegółowej analizie która go poprzedza. Analiza ta pozwala na dopasowane etapów wdrażania do zapotrzebowania i struktury funkcjonowania konkretnego przedsiębiorstwa. Istotny wpływ ma tu współpraca z doświadczonymi i wiarygodnymi partnerami wdrożeniowymi, którzy opracowują harmonogram zmian.

Case study

Dzięki uprzejmości naszych Klientów, mamy możliwość zaprezentować Państwu konkretne przykłady przebiegu wdrożeń systemu Comarch CDN XL w firmach różnej wielkości, z różnych branż i gałęzi przemysłu. Pozwoli to Państwu na zapoznanie się z całym procesem- od podejmowania decyzji o zakupie systemu do końca jego etapów. Dodatkową wartość stanowi fakt, że są to autentyczne relacje naszych Klientów, a więc widziane z perspektywy Zarządu funkcjonującego przedsiębiorstwa.

Poznają też Państwo konkretne problemy, które doprowadziły do decyzji o inwestycji w zintegrowane systemy zarządzania. Nasi Klienci dzielą się z Państwem również powodami, dla których zdecydowali się wybrać konkretnie nasze systemy. Case study prezentują też korzyści, które firmy odnotowały z wdrożenia nowych systemów informatycznych oraz wyzwania, jakie pojawiły się w trakcie procesu.

Mamy nadzieję, że doświadczenia naszych Użytkowników, z których wielu jest liderami swoich branż, ułatwią Państwu podjęcie decyzji dotyczącej skorzystania z naszej oferty.


Więcej informacji:

System WMS Comarch zdobywa coraz większe uznanie Klientów ERP Comarch

O nowych funkcjonalnościach Comarch ERP XL wynikających z aktualizacji na 2016 rok pisaliśmy już w artykule Comarch ERP XL – wersja 2016. Na uwagę zasługują jednak zasługują funkcjonalności innych programów, które niekoniecznie są wykorzystywane w każdej firmie, ale ze względu na swą specyfikę kierowane są do węższych grup odbiorców. Do...

Zobacz więcej