System WMS Comarch zdobywa coraz większe uznanie Klientów ERP Comarch

O nowych funkcjonalnościach Comarch ERP XL wynikających z aktualizacji na 2016 rok pisaliśmy już w artykule Comarch ERP XL – wersja 2016. Na uwagę zasługują jednak zasługują funkcjonalności innych programów, które niekoniecznie są wykorzystywane w każdej firmie, ale ze względu na swą specyfikę kierowane są do węższych grup odbiorców. Do takich aplikacji zalicza się na pewno Comarch WMS, program który wspiera gospodarkę magazynową w firmach posiadających tzw. wysokie magazyny składowania.

Wyróżnikiem wersji 2016 Comarch WMS (aplikacje Zarządzanie i Magazynier) jest możliwość wywoływania zdefiniowanych raportów systemowych. Na podkreślenie zasługują:

  • realizacja dyspozycji przez pracownika, raport wykonanych zadań,
  • lista zadań dla towaru, stanu towaru na koniec wybranego dnia,
  • raport ruchów towarowych na miejscach magazynowych.

Udostępniony mechanizm raportów umożliwia modyfikacje istniejących oraz kreowanie nowych, stosownie do potrzeb Klientów. Dzięki raportowaniu z poziomu Comarch WMS Zarządzanie zoptymalizowane zostały możliwości monitorowania sytuacji na magazynie. Aplikacja w wersji 2016 umożliwia realizowanie wydań oraz przyjęć magazynowych w podziale na etapy (wieloetapowość), dodawanie przesunięć magazynowych (MP) z poziomu Comarch WMS Zarządzanie oraz nadawanie priorytetów dyspozycjom.

WMS Comarch ERP Zarządzanie i Magazynier - schemat

System pozwala na sprawną obsługę wielu magazynów zdefiniowanych w Comarch ERP XL w ramach jednego magazynu zbiorczego Comarch WMS. Wiąże się to z funkcjonalnością automatycznego generowania przesunięć towarów pomiędzy magazynami. Dyspozycje magazynowe mogą być grupowane (MultiPacking), co zdecydowanie ułatwia realizację przez magazynierów pozycji z różnych dokumentów. System pokazuje stopień zajętości powierzchni oraz wykorzystanie nośności dla wszystkich poziomów magazynu.

Szczególny nacisk został położony na poprawę ergonomii pracy i automatyzację procesów. Generowane są dyspozycje na niezrealizowane pozycje, weryfikowane ilości zasobu na położeniach dolnym i górnym, jest możliwość przyjęcia wielu towarów jednocześnie, generowania kodów oraz drukowania wielu etykiet.

Wersja 2016 Comarch WMS współpracuje z Comarch ERP XL 2016.1 i 2015.2.4, jak również z Comarch ERP Altum 2016.0 i 2015.1.