Comarch ERP XL – nowe funkcjonalności na 2016 rok

Comarch XL 2016.1Zachęcamy Państwa do zapoznania się z aktualną wersją zintegrowanego systemu informatycznego Comarch ERP XL 2016.1. W oprogramowaniu tym w 2016 roku wprowadzono szereg nowości. Dotyczą głównie logistyki, produkcji oraz księgowości.

Wśród nich na czoło wysuwają się:

  • cenniki sprzedaży jako nagłówki grupujące ceny towarów, umożliwiające zarządzanie cenami oraz ich przygotowanie ze stosownym wyprzedzeniem przy użyciu szeregu metod kalkulacji i aktualizacji cen
  • budżet rabatowy, czyli nowy rodzaj promocji, polegający na oddaniu do dyspozycji Kontrahenta lub Operatora określonej kwoty, która może być wykorzystana jako dodatkowy rabat
  • obsługa kolejnych scenariuszy elastycznych promocji pakietowych w zakresie towaru wymaganego w pakiecie, określanie minimalnej ilości różnych towarów z pakietu oraz definiowania progów dla grup towarowych
  • możliwość decydowania o kolejności automatycznego planowania i przeplanowania wybranych zleceń produkcyjnych wraz z możliwością planowania operacji powiązanych
  • udostępnienie nowego typu materiału: Produktu ubocznego, na technologii, kosztorysie projektu oraz zleceniu produkcyjnym i harmonogramie projektu. Umożliwienie oznaczenia typu produktu ubocznego.
  • drzewo zastosowań – prezentowanie z poziomu materiału wszystkich technologii, w których jest wykorzystywany jako surowiec, materiał pomocniczy lub półprodukt wchodzący
  • nowe sposoby harmonogramowania księgowań okresowych
  • funkcjonalność obustronnej synchronizacji działań na obiektach struktury podległościowej w ramach współpracy z modułem kadrowo-płacowym
  • w BI START udostępniono możliwość wykonywania raportów z obszaru kadrowo-płacowego zsynchronizowanego z bazą ERP XL

Wymienione funkcje są kluczowymi, biorąc pod uwagę postulaty rozwojowe zgłaszane przez użytkowników Comarch ERP XL. Według producenta wersja 2016 to ponad 900 nowości. Implementacja ich w Firmie może skutecznie zwiększyć Państwa konkurencyjność; wpłynąć korzystnie na produkcję, sprzedaż i inne obszary działalności.

Comarch ERP XL 2016 współpracuje z następującymi aplikacjami internetowymi oraz rozwiązaniami
mobilnymi: Comarch ERP Mobile Sprzedaż/Kierownik Sprzedaży 2016.0, Comarch ERP Pulpit
Kontrahenta 2016.0, Comarch ERP XL Obieg Dokumentów 2016.0 NE, Comarch ERP e-Sklep 2015.5, Comarch WMS 2015.6, Wszystko.pl, Bard24 2.9.10.

Jednocześnie informujemy, że Comarch ERP XL od wersji 2016.0 poprawnie współpracuje z systemem operacyjnym Windows 10, natomiast przestały być wspierane systemy: Windows XP, Windows Server 2003 oraz Windows Server 2003 R2. Nie oznacza to całkowitego braku możliwości uruchomienia aplikacji, tym niemniej systemy te mogą powodować problemy w poprawnym funkcjonowaniu.

Po więcej informacji, zapraszamy do POLKAS.