Oprogramowanie b2b

Budowa przewagi konkurencyjnej w dzisiejszym wieku coraz częściej wymaga optymalizacji procesów oraz analizowania bardzo dużej liczby danych. Odpowiedzią na konieczność korzystania z tego typu rozwiązań jest oprogramowanie B2B, z angielskiego Business-to-Business. Aplikacje i systemy informatyczne zaprojektowane dla biznesu, umożliwiają poprawę jakości oraz tempa złożonych procesów: od cyfrowego obiegu dokumentów, poprzez elektroniczną obsługę składanych reklamacji, po systemy przyjmowania i rozliczania złożonych zamówień, które mogą zostać scalone z systemami informatycznymi obu konsumentów: dostawcy oraz odbiorcy. Oprogramowanie B2B pozwala także na zintegrowanie w jedną platformę zarządzania kilku specjalistycznych systemów informatycznych, takich jak ERP, DMS, CRM.

Zintegrowane platformy zarządzania pozwalają na kontrolę i oszczędzają bardzo dużo czasu. Dzięki nim podejmowanie istotnych decyzji w krótkim czasie, staje się o wiele łatwiejsze. Oprogramowanie B2B tworzące systemy zintegrowanego zarządzania, umożliwia analizowanie i wizualizację bardzo dużych ilości danych. Również takich, z których wcześniej, przy o wiele mniejszych mocach obliczeniowych, nie dawało się wypracować większych korzyści. Odpowiednio usystematyzowane i zwizualizowane informacje pozwalają także menadżerom na wybieranie odpowiednich strategii.

Platforma WebB2B daje bardzo dużo możliwości dla przedsiębiorstwa. Dzięki budowie segmentowej możemy dobudować niezbędne dla Państwa funkcjonalności nie tylko po stronie B2B, ale także Enova. W ofercie posiadamy już bardzo dużo dodatkowych gotowych modułów, ale każdy z nich może być lepiej skalibrowany pod dane wymogi stawiane przez Państwa.

Segment pozwala także na analizę zachowań konsumentów i bieżące wdrażanie zmian. Moduł pokazuje między innymi: jakie towary są kasowane z koszyka przed zakupem, jak długo konsumenci zastanawiają się na zakupem, jakie ilości są zwykle zamawiane, jakie towary klienci najczęściej wyszukują oraz wiele innych informacji.


Więcej informacji: