Comarch zwiększa udział w polskim rynku systemów ERP.

W raporcie IDC „Poland Enterprise Application Software Market Analysis and 2022 Vendor Shares” firma Comarch zajęła drugie miejsce wśród dostawców systemów ERP, a pierwsze wśród polskich producentów posiadając obecnie blisko 24% rynku i generując przychody na poziomie 75,84 mln USD. Spółka w segmencie małych firm zdobyła 52,4% rynku utrzymując pozycję lidera.

Rozwój polskiego rynku systemów ERP

Analitycy z IDC, że całkowita wartość rynku rozwiązań ERP w Polsce w 2022 spadła o 3,6% w porównaniu z rokiem 2021 co dało wartość 321,67 mln USD. Głównym czynnikiem detrminującym spadek wartości były wahaniami kursów walut związanymi z wojną w Ukrainie.

Autorzy raportu wśród głównych czynników wpływających na polski rynek systemów ERP wymieniają:

  • transformację cyfrową zapoczątkowaną podczas pandemii Covid-19, w wyniku której polskie przedsiębiorstwa kontynuują inwestycje w celu digitalizacji procesów i poprawy konkurencyjności,

  • rozwój systemów ERP – obecnie przedsiębiorstwa koncentrują się na zakupie oprogramowania nowej generacji, opartego na chmurze, które szybko można skalować w odpowiedzi na rozwój firmy,

  • nadchodzący obowiązek raportowania do Krajowego Systemu e-Faktur, co sprawia, że producenci oprogramowania muszą dostosować swoje systemy do przepisów, a przedsiębiorstwa mogą wykorzystać moment konieczności spełnienia wymogów regulacyjnych, jako okazję do wprowadzenia zmian zwiększających efektywność biznesową,

  • niedobór wykwalifikowanych pracowników w niektórych obszarach i rosnąca presja na podnoszenie wynagrodzeń sprawia, że firmy chętnie inwestują w rozwiązania IT zwiększające efektywność, w tym rozwiązania do automatyzacji procesów oparte o Robotic Process Automation (RPA) czy sztuczną inteligencję,

  • rozwój technologii generatywnej sztucznej inteligencji – oczekuje się, że w przyszłości będzie on miał znaczący wpływ na rynek ERP.

Jednocześnie obserwuje się zewnętrzne czynniki, wpływające na popyt na oprogramowanie, takie jak niepewność gospodarcza i spadek wzrostu PKB w Polsce w 2023r.. Może to spowodować konieczność odroczenia w czasie inwestycji w oprogramowanie IT. Dodatkowo spowolnienie gospodarcze doprowadziło do wydłużenia cykli sprzedaży rozwiązań ERP, na co należy też zwrócić uwagę.

Przewaga Comarch ERP nad innymi rozwiązaniami

Firma Comarch przyjęła strategię oferowania szerokiej gamy produktów, w tym dodatkowych rozwiązań takich jak e-commerce, punkty sprzedaży (POS), elektroniczna wymiana dokumentów, analizy Business Intelligence, obsługa PPK, zarządzanie magazynem (WMS), optyczne rozpoznawanie tekstu (OCR), systemy zarządzania dokumentami, czy backup baz danych. W połowie 2023 r. na rynku zadebiutowała także platforma sprzedażowa wszystko.pl, która jest zintegrowana z systemami Comarch ERP.

Wiele firm wymienia oprogramowanie bowiem zauważyli że posiadane rozwiązania blokują ich w dalszym rozwoju. Tutaj rozwiązania Comarch są opłacalną alternatywą. Inną przewagą jest dbałość producenta o aktualność programu z polskim prawe. W tym z nadchodzącymi przepisami dotyczącymi obowiązkowego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.