Analizy i raporty

Aplikacja umożliwiająca kompleksowy controlling przedsiębiorstwa w takich obszarach jak: handel i logistyka, CRM, wyniki operacyjne, płatności, księgowość, produkcja, wizyty i transport, Business scorecard, budżetowanie, czy data mining.

Najważniejsze funkcjonalności modułu “Analizy i raporty” w Comarch ERP XL to:

 • Szybki i wygodny dostęp do informacji - możliwość samodzielnego generowania raportów w formacie tabel, wykresów lub map, kilkadziesiąt zdefiniowanych analiz w standardzie, system powiadomień o nieplanowanych odchyleniach, dostęp z poziomu przeglądarki oraz pełna kompatybilność z urządzeniami mobilnymi.
 • Kompleksowy controlling - wiedza o każdym obszarze działalności firmy:
  • Handel i logistyka - raportowanie transakcji sprzedaży towarów i usług, polityki rabatowej i promocyjnej, stanów i ruchów magazynowych, transakcji zamówień, ofert oraz wydatków na zakupy.
  • CRM - umożliwia bieżące śledzenie efektów kampanii marketingowej, kontrolowanie przychodów, kosztów i ilości sprzedanych produktów dzięki niej.
  • Wyniki operacyjne - zestawienie przychodów i kosztów firmy, jej oddziałów w podziale na dowolnie wybrane kategorie.
  • Płatności - umożliwia ciągłe zarządzanie płynnością finansową, raportowanie i analizę płatności, należności i zobowiązań oraz kontrolę historycznych rozliczeń.
  • Księgowość - pełna analiza obrotów i sald na kontach księgowych różnego typu (wynikowe, bilansowe, pozabilansowe), wgląd w bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych.
  • Produkcja - dane odnośnie zleceń produkcyjnych, etapów procesu produkcyjnego oraz planowanych terminów realizacji wybranych operacji na produkcji.
  • Wizyty i transport - pozwala na analizę wysyłek paczek i dokumentów oraz wizyt handlowych i wydatków pracowników, umożliwia ocenę czasu konkretnego spedytora, rodzaju transportu itp., współpracuje z modułem CRM, dzięki czemu precyzyjnie analizuje pracę przedstawicieli handlowych i ponoszone w związku z nią wydatki.
  • Business scorecard - zestawienie, dzięki któremu definiuje się tzw. Kluczowe Wskaźniki Efektywności i na ich podstawie ocenia kondycję przedsiębiorstwa.
  • Budżetowanie - pozwala na tworzenie wielowariantowych budżetów oraz bieżącą kontrolę stopnia ich realizacji.
  • Data mining - moduł poszukujący zależności pomiędzy danymi i na tej podstawie prognozujący m.in.: potencjalne koszyki zakupów klientów, wartość sprzedaży, segmenty klientów.
 • Comarch BI Point - najnowsza aplikacja dedykowana kadrze zarządzającej, analitykom oraz działom controllingu, której wszystkie funkcje dostępne są przez Internet i dostosowane do urządzeń mobilnych.

Zapraszamy do kontaktu


W POLKAS łączymy naszą wiedzę i wieloletnie doświadczenie z Twoją wizją biznesu. Stwórz z nami rozwiązania informatyczne dopasowane do Twojej firmy. Czuj się bezpiecznie korzystając z unikalnego serwisu i fachowego doradztwa. Systemy Comarch w połączeniu ze wsparciem Ekspertów POLKAS to pewna perspektywa rozwoju i przewagi na rynku.