Finanse i księgowość

Moduł pozwalający na pełną kontrolę sytuacji w firmie poprzez m.in.: obsługę księgową, monitoring kosztów oraz VAT, szeroką paletę form płatności oraz zarządzanie płynnością finansową.

Najważniejsze funkcjonalności modułu “Finanse i księgowość” w Comarch ERP XL to:

  • Obsługa księgowa w świetle obowiązujących przepisów prawnych - Zgodność z Ustawą o Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), wielopoziomowy plan kont, obsługa pełnej księgowości, bufory księgowań, inteligentne schematy księgowań, mechanizm księgowań okresowych, kontrola poprawności dekretacji, automatyczne sporządzanie sprawozdań.
  • Monitoring kosztów - ewidencja kosztów w oparciu o konta zespołu 4, 5 lub wykorzystując je wspólnie, analiza kosztów, kontrola dowolnej liczby kręgów kosztów.
  • Kontrola VAT - definiowanie i odliczanie stawek VAT, prowadzenie rejestrów VAT, określenie obowiązku podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób umożliwiający sporządzenie deklaracji VAT, uproszczony model wprowadzania faktur VAT bezpośrednio do rejestrów VAT, obsługa deklaracji podatkowych, np. VAT-7, VAT-UE i inne.
  • Płatności - obsługa wielu kas i rejestrów bankowych, również w innych walutach, wykorzystywanie dowolnej ilości form płatności i przypisania dla każdej z nich odpowiedniego rejestru kasowo-bankowego, ewidencja obrotu z wykorzystaniem kart płatniczych, współpraca z bankowością elektroniczną, identyfikacja kontrahenta podczas importu zapisów bankowych.
  • Zarządzanie płynnością finansową - raportowanie należności i zobowiązań, kojarzenie płatności i dokumentów, możliwość częściowego rozliczenia należności, czy zobowiązań, wystawianie kompensat, sprawne generowanie upomnień i not odsetkowych, zarówno pojedynczych, jak i zbiorczych.
  • Wielowalutowość - automatyczne pobieranie kursów NBP, naliczanie różnic kursowych, wyceny środków pieniężnych w walucie obcej.
  • Produkty finansowe - obsługa leasingu, w tym leasingu walutowego, obsługa lokat (nocnych, terminowych, odnawialnych, nieodnawialnych oraz walutowych).
  • Środki trwałe - ewidencja składników majątku trwałego, amortyzacja składników majątku trwałego, moduł raportowania.

Zapraszamy do kontaktu


W POLKAS łączymy naszą wiedzę i wieloletnie doświadczenie z Twoją wizją biznesu. Stwórz z nami rozwiązania informatyczne dopasowane do Twojej firmy. Czuj się bezpiecznie korzystając z unikalnego serwisu i fachowego doradztwa. Systemy Comarch w połączeniu ze wsparciem Ekspertów POLKAS to pewna perspektywa rozwoju i przewagi na rynku.