Wielofirmowość

To, co wyróżnia Comarch ERP Altum spośród innych dostępnych na rynku systemów to tzw. idea wielofirmowości, czyli możliwość prowadzenia kilku firm w jednym systemie. Dzięki temu platforma Comarch ERP Altum świetnie sprawdza się nie tylko w firmach o prostej, jednodziałowej budowie, ale przede wszystkim w przedsiębiorstwach o rozproszonej strukturze.

Wielofirmowość to dwa wymiary zarządzania:

 • Zdolność centralnego zarządzania wszystkimi firmami w ramach holdingu.
 • oraz
 • Możliwość indywidualnego zarządzania każdą z firm z osobna.

Comarch ERP Altum pozwala m.in. na:

 • Centrale zarządzanie holdingiem
  W ramach powiązanej ze sobą grupy firm jeden z podmiotów posiada pozycję nadrzędną i podporządkowuje sobie pozostałe. Zarządza centralnie całym holdingiem, posiadając dostęp do wszystkich danych firm podrzędnych, przydzielając dostępy i uprawnienia pozostałym oraz określając rodzaj i zakres powiązań pomiędzy nimi. W Comarch ERP Altum firma dominująca może również prowadzić działalność operacyjną lub po prostu pełnić rolę głównego administratora pozostałych firm holdingu.
 • Niezależne zarządzanie każdą z firm
  Wielofirmowość daje możliwość zarządzania każdą z firm całkowicie niezależnie w obrębie jednego systemu. Pozwala on bowiem wyodrębnić od siebie dane dotyczące poszczególnych obszarów działania firm tj. księgowości, finansów, logistyki, sprzedaży, CRM itd. Każde przedsiębiorstwo posiada wyłącznie informacje związane z własną działalnością.
 • Elastyczne tworzenie powiązań pomiędzy firmami
  Platforma umożliwia łączenie obszarów wspólnych dla firm w ramach holdingu, czyli np. magazynu, listy artykułów, bazy klientów. Jest to bardzo ważna funkcjonalność, albowiem organizacje holdingowe mają mniej lub bardziej wyraźne powiązaniami pomiędzy firmami wchodzącymi w ich skład.
 • Automatyzację procesów oraz Business Intelligence w strukturze wielofirmowej
  Comarch ERP Altum umożliwia automatyzacje procesów (BPM) zachodzących pomiędzy przedsiębiorstwami, dzięki czemu obniżają się koszty funkcjonowania całego holdingu. Z kolei dzięki narzędziom Business Intelligence organizacja holdingowa może podejmować decyzje o charakterze strategicznym, patrząc na wszystkie podmioty z perspektywy całości.

Zapraszamy do kontaktu


W POLKAS łączymy naszą wiedzę i wieloletnie doświadczenie z Twoją wizją biznesu. Stwórz z nami rozwiązania informatyczne dopasowane do Twojej firmy. Czuj się bezpiecznie korzystając z unikalnego serwisu i fachowego doradztwa. Systemy Comarch w połączeniu ze wsparciem Ekspertów POLKAS to pewna perspektywa rozwoju i przewagi na rynku.