Finanse i księgowość

Comarch ERP Altum umożliwia prowadzenie pełnej księgowości w strukturach jednooddziałowej i holdingowej. Obsługa wielu firm w obrębie jednego systemu pozwala na prowadzenie osobnej księgowości dla każdego podmiotu przy jednoczesnym centralnym zarządzaniu finansami dla nich wszystkich. Platforma automatyzuje działania, które uprzednio wymagały ingerencji człowieka, dzięki czemu księgowość staje się znacznie prostsza. System w pełni kontroluje kondycję finansową firmy oraz pozwala reagować na zmiany, dzięki m.in. analizom należności i zobowiązań (Business Intelligence).

Najważniejsze funkcjonalności modułu “Finanse i księgowość” w Comarch ERP Altum to:

  • Wielofirmowość - każda z firm ma odrębne okresy obrachunkowe oraz powiązane z nimi: dzienniki księgowań i plan kont, wydzielone są również dokumenty księgowe oraz pozostałe obszary księgowe tj.: schematy księgowań, księgowania okresowe, zestawienia księgowe, rejestry VAT czy kasy gotówkowe i konta bankowe.
  • Kasy gotówkowe i konta bankowe - ewidencja wpłat i wypłat kasowych i bankowych, tworzenie raportów kasowych, rejestracja wyciągów bankowych.
  • Płatności i rozliczenia - analizowanie stanów płatności w firmie, dokonywanie rozliczeń płatności, kompensowanie wzajemne należności i zobowiązań, łączenie dokumentów w walucie polskiej z płatnościami w walucie obcej.
  • Ewidencja i rejestry VAT - możliwość definiowania dowolnej ilości rejestrów VAT, a także deklaracji VAT-7 i VAT-UE.
  • Wielopoziomowy plan kont - tworzenie wielopoziomowego planu kont dostosowanego do potrzeb konkretnej firmy.
  • Automatyczne księgowanie - tworzenie schematów księgowych, księgowań okresowych, zestawień typu bilans, rachunek zysków i strat.
  • Wielowalutowość - możliwość ujęcia operacji na kontach księgowych zarówno w walucie polskiej, jak i w walutach obcych.
  • Eksport płatności oraz import wyciągów bankowych - eksport przelewów do plików i import wyciągów bankowych z plików dostarczonych przez bank.
  • Pełna automatyzacja windykacji i rozliczeń - generowanie monitów, wezwań do zapłaty oraz not odsetkowych.

Zapraszamy do kontaktu


W POLKAS łączymy naszą wiedzę i wieloletnie doświadczenie z Twoją wizją biznesu. Stwórz z nami rozwiązania informatyczne dopasowane do Twojej firmy. Czuj się bezpiecznie korzystając z unikalnego serwisu i fachowego doradztwa. Systemy Comarch w połączeniu ze wsparciem Ekspertów POLKAS to pewna perspektywa rozwoju i przewagi na rynku.