Kolejne nowości – tym razem w Comarch WMS!

Ostatni miesiąc to wśród produktów Comarch wysyp nowych wersji. Część z nich jest podyktowana zmianami w przepisach, takich jak RODO czy split payment, ale Comarch kładzie nacisk nie tylko na zgodność swoich systemów z literą prawa. Rozwój funkcjonalności programów jest odpowiedzią na potrzeby rynku oraz oczekiwania użytkowników.

Nie inaczej jest w przypadku Comarch WMS – coraz więcej firm sięga po ten zintegrowany system zarządzania magazynem, by przyspieszyć i usprawnić procesy w nim zachodzące. Nowa wersja Comarch WMS 2018.5 obejmuje przede wszystkim zmiany funkcjonalne służące zwiększeniu wydajności i ergonomii obsługi złożonych procesów magazynowych, takich jak obsługa jednostek logistycznych czy inwentaryzacji. Dzięki możliwości seryjnego przyjęcia pełnych jednostek logistycznych można w Comarch WMS obsłużyć proces kontroli towarów znajdujących się na paletach w strefie przyjęć, a później zbiorczo przenieść wybrane palety w jedno miejsce składowania.

Kolejną nowością jest wprowadzenie do aplikacji obsługi języka ukraińskiego oraz dźwięków i komunikatów głosowych. Umożliwia to bezwzrokową pracę z kolektorem, realizację zadań odczytywanych przez aplikację i otrzymywanie dźwiękowych potwierdzeń wykonywanych czynności.

W nowej wersji dodano także możliwość importu i eksportu struktury magazynowej z pliku, usuwania dokumentów oraz anulowania procesu inwentaryzacji z poziomu Comarch WMS Zarządzanie, wprowadzono również zmiany w obsłudze braków oraz moduł synchronizacji dedykowany dla działów IT i Partnerów Comarch.

Oprogramowanie Comarch , bez względu na to czy to program do obsługi magazynu wysokiego składowania czy program do księgowości, jest wciąż rozwijane o nowe funkcje po to, by jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby użytkowników. Aktualizowanie systemu na bieżąco pozwala na pełne wykorzystywanie jego nowych możliwości, dlatego warto zadbać o to, by mieć zainstalowaną najnowszą wersję systemu.