Comarch udostępnia aplikacje DMS 2017.1.2

W związku z licznymi propozycjami nowych funkcjonalności i próśb o wprowadzenie istotnych z punktu widzenia użytkownika systemu zmian firma Comarch udostępniła nową wersję aplikacji DMS oznaczoną symbolem 2017.1.2.

W stosunku do DMS 2017.1.1 możliwości aplikacji zostały wzbogacone o kontrolkę „Komunikat”, która pozwoli na informowanie operatora o niezgodnościach na karcie obiegu. Oprócz standardowej informacji o błędzie kontrolka pozwoli zablokować przekazanie błędnego dokumentu do kolejnego etapu ścieżki, co wyeliminuje pochodne błędu w rekordach bazy danych.

Z ważnych z punktu widzenia użytkownika funkcji, które pojawiły się w tej wersji warto wspomnieć również o obsłudze „Try-Catch” w edytorach SQL i wyzwalaczach w aplikacji. Jeżeli wprowadzone zapytanie QSL zwróci błąd, to możliwe jest przekazanie operatorowi informacji o takiej nieoczekiwanej sytuacji.

Lista nowych funkcjonalności wprowadzonych w wersji 2017.1.2:

• Dodano kontrolkę typu Komunikat (MessageBox).

• Wprowadzono obsługę „Try-Catch” w edytorach zapytań kontrolek oraz w wyzwalaczach.

• Umożliwiono wyszukiwanie dokumentów wybranego kontrahenta podczas wiązania dokumentu na formatce „Dokumenty ERP XL”.

• Dodano zapamiętywanie rozszerzenia ostatnio skanowanego pliku.

• Zmodyfikowano diagram przebytych etapów.

• Udostępniono możliwość wymuszenia polityki mocnych haseł dla operatorów natywnych Comarch DMS.

• Oprogramowano możliwość zmiany hasła dla operatora.

• Wprowadzono możliwość definiowania warunków podczas zapisu dokumentu.

• Dodano kontrolkę typu URL, pozwalającą na podpięcie do dokumentu odnośnika do strony www.