Comarch wypuszcza nową wersję DMS 2022.0.1

W nowej wersji modułu Comarch DMS zostały udostępnione nowe funkcjonalności oraz zmiany ułatwiające korzystanie.

Nowością jest integracja z Comarch HRM umożliwiająca uruchamianie procesów w Comarch DMS bezpośrednio z portalu pracowniczego. Jedną z istotniejszych zmian wprowadzono w module Repozytorium w obszarze związanym z mechanizmem retencji. Odpowiada on za odpowiednie zabezpieczenie przechowywanych dokumentów tak aby odpowiadały one określonym regułom prawnym. Najważniejsze zmiany w tym obszarze to:

  • Zmiana algorytmu wyliczania daty końca retencji (ostatni dzień okresu)
  • Kryterium okresu przechowywania czyli możliwość wskazania daty, od której zostanie wyliczona data końcowa retencji
  • Możliwość przedłużenia okresu przechowywania dla zarchiwizowanych dokumentów wraz z pełną historią zmian
  • Możliwość zdefiniowania listy powodów unieważnienia dokumentów

Odnośnie zmian związanych z ergonomią należy zwrócić uwagę na udostępnienie możliwości masowego pobierania dokumentów w module Repozytorium. W module Workflow dodano możliwość wyszukiwania kontrolek i etapów przy konfigurowaniu typu obiegu.

Zachęcamy do aktualizacji systemu tak aby móc korzystać ze wszystkich nowości.

Po więcej informacji odsyłamy do naszych konsultantów pod numer 12 634 05 44 lub e-mail erp@polkas.pl.