Zmiana licencjonowania Comarch HRM

Nowa wersja Comarch HRM zaplanowana jest na 16 listopada 2020. Wraz z jej wejściem zmieni się sposób licencjonowania. Comarch HRM podzielony zostanie na trzy moduły – Samoobsługa pracownicza – pakiet startowy (pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet), Zarządzanie czasem pracy (plan pracy, czas pracy, RCP, podzielnik) oraz Rozwój pracownika  (ocena pracownika, rekrutacja, szkolenia, Intranet – kariera).

Podstawowym modułem będzie Samoobsługa pracownicza możliwa do rozszerzenia o jeden lub oba pozostałe. Ilość pracowników obsługiwanych w pakiecie podstawowym pozostanie bez zmian. Zmiany wejdą w życie z początkiem grudnia i obejmą wszystkich użytkowników. W celu otrzymania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z firmą POLKAS.