Aplikacje Comarch WMS i Comarch Mobile w wersji 2019.0

Liczne w ostatnim czasie aktualizacje systemów Comarch ERP nie mogły ominąć także aplikacji dodatkowych, takich jak Comarch WMS i Comarch Mobile. W wersji 2019.0 oba rozwiązania zostały wzbogacone o nowe funkcjonalności oraz elementy ułatwiające konfigurację.

Comarch WMS

Główne zmiany w tej aplikacji to wprowadzenie graficznego konfiguratora procesów, edytora menu Comarch WMS Magazynier oraz dwóch nowych procesów typu Multipicking.

Graficzny konfigurator procesów pozwala na przygotowanie wieloetapowych procesów magazynowych – całkowicie nowych lub na podstawie już istniejących.

Z kolei edytor menu Comarch WMS Magazynier umożliwia przygotowanie interfejsów systemu dedykowanych konkretnym funkcjom pracowników magazynu z odpowiednim zakresem zadań.

Dodanie dwóch nowych, prekonfigurowanych procesów pozwala na obsługę wydań typu Multipicking – łączynie dyspozycji wydań i rozdzielanie towarów na jednostki wysyłkowe już podczas grupowego zbierania ich z położeń oraz grupowanie towarów z dyspozycji wydań, które są następnie pobierane z magazynu podczas jednego przejścia.

Nową funkcjonalnością jest także wykonywanie raportów przed inwentaryzacją, co pozwala m.in. na wyeliminowanie niepożądanych sytuacji wpływających na wynik inwentaryzacji, np. niezatwierdzonych dokumentów.

Comarch Mobile

Tutaj zmiany objęły m.in. definiowanie i realizowanie planów sprzedaży w aplikacji Zarządzanie, współpracującej z Comarch ERP Altum i Comarch ERP Optima. Dzięki temu osoba zarządzająca zespołem sprzedaży może łatwo zdefiniować i monitorować realizację celów sprzedażowych bezpośrednio w aplikacji webowej. Plany te mogą być definiowane jako nowe cele, można także do tego wykorzystać plan referencyjny, by kontynuować realizację celów z poprzednich okresów.

W nowej wersji rozwinięto także wizyty handlowe o opcję kopiowania i weryfikowania historycznych raportów obecności towarów w aplikacji Sprzedaż oraz powiązania raportu obecności towarów z elementem Merchandising.

Umożliwiono także wyszukiwanie i obsługę atrybutów dla urządzeń serwisowych w Comarch Mobile Serwis, co pozwala na wprowadzenie dodatkowych danych i parametrów dla serwisowanego urządzenia.

Wszystkich, którzy chcieliby zaktualizować swoje aplikacje Comarch – lub wdrożyć je w swoim przedsiębiorstwie – zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami!