Comarch ERP XL 2017.1 – nowa wersja i nowe funkcjonalności.

Dwieście dwadzieścia nowych funkcji! Dokładnie tyle zupełnie nowych funkcjonalności zostało udostępnionych użytkownikom systemu Comarch ERP XL w najnowszej odsłonie 2017.1. Zmiany obejmują wszystkie obszary działania programu.

Na uwagę zasługują zmiany w sferze produkcyjnej i księgowej, które w znacznym stopniu usprawnią prace z programem.

Dodano również bardzo istotną z punktu widzenia odbiorców funkcję sprawdzenia statusu VAT podatnika.

Wisienką na torcie XL jest wprowadzenie obsługi programu lojalnościowego. Klienci-uczestnicy programu będą mogli zbierać specjalne punkty wymienne na towary lub budżet promocyjny.

Poniżej punktujemy najistotniejsze naszym zdaniem nowości w Comarch ERP XL 2017.1 w poszczególnych obszarach funkcjonalnych:

 1. Logistyka:

• Wprowadzono obsługę programu lojalnościowego pozwalającego na:

 • określanie uczestników programu lojalnościowego.

 • naliczanie punktów lojalnościowych.

 • przyznawanie uczestnikom programu punktów z rozliczonych dokumentów.

 • naliczanie punktów z wykorzystaniem automatycznych akcji CRM.

 • określanie katalogu nagród, wraz z możliwością zamawiania nagrody.

 • odbieranie punktów lojalnościowych w postaci budżetów promocyjnych.

 • prezentację ilości punktów zgormadzonych i odebranych przez uczestnika programu.

• Dodano Budżet Projektu – wielopoziomowy plan etapowy, z możliwością wprowadzenia danych finansowych oraz rzeczowych.

• Wprowadzono obsługę transportu towarów wrażliwych poprzez wysyłkę zgłoszeń na portal PUESC do systemu SENT.

• Wprowadzono możliwoś

sparowania stwierdzonych braków z uznanymi nadwyżkami oraz potwierdzenia pozycji jako rzeczywiste braki lub nadwyżki w zakresie kompensaty braków i nadwyżek inwentaryzacyjnych.

• Wprowadzono Jednolity Plik Kontrolny dla składów celnych.

• Poszerzono współpracę z Comarch WMS Magazynier, Comarch Mobile Sprzedaż i Comarch ERP e-Sklep.

• Dodano możliwoś

pracy z drukarką fiskalną w trybie sieciowym.

 1. Produkcja

Rozbudowano funkcjonalność procesów w Produkcji o możliwość budowania procesu „Marszruta Produkcyjna” w oparciu o nowe akcje kluczowe związane z obsługą zlecenia produkcyjnego.

 • Wprowadzono nowy obszar „Narzędziownia” :

 • osobna lista narzędzi (zasobów produkcyjnych),

 • rejestrowanie wydań, zdań i likwidacji dla wielu narzędzi jednocześnie,

 • ewidencja wydań, zwrotów, zdań i likwidacji narzędzi z możliwością różnych sposobów filtrowania listy,

 • rejestracja zużycia narzędzi, a także raportowania tego zużycia (również w formie graficznej),

 • programy do obsługi serwisu zużytych narzędzi oraz możliwość automatycznego rejestrowania dla nich przestojów,

 • lista wydanych dla danego zasobu lub pracownika narzędzi, a także historii użycia danego narzędzia, w ramach nowych zakładek na karcie zasobu produkcyjnego oraz na karcie pracownika.

  • Wprowadzono funkcjonalność, w której korekta wartościowa zakupu surowca wpływa na koszt wytworzenia wyrobu gotowego. W ramach tej funkcjonalności wprowadzono:

 • automatyczne wyszukiwanie dokumentów ZP lub ZK, dla których występuje różnica pomiędzy kosztem dostawy składników, a wartością produktu, który został wytworzony z wymienionych składników.

 • automatyczne generowanie korekty wartościowej do dokumentów PW, powiązanych z ZP lub ZK, dla których występuje wymieniona różnica,

 • funkcję służącą do jednoczesnego otwierania i zamykania dokumentów ZP/HPR.

 1. Księgowość

  • Dodano możliwoś

  • sprawdzenia statusu VAT podatnika.

  • Wprowadzono paczki przelewów.

  • Umożliwiono dodawanie kolumn na listach udostępnionych z poziomu okien: Plan kont/Obroty i salda, Zapisy księgowe, Preliminarz, Rozrachunki, Kompensaty.

  • Aktualizowano zestawienia księgowe wchodzące w skład sprawozdania finansowego, ujętego w załączniku nr 1 Ustawy o Rachunkowości, do składania którego zobligowano tzw. „duże jednostki gospodarcze” oraz dodano zestawienia księgowe wchodzące w skład sprawozdania finansowego, ujętego w załączniku nr 5 Ustawy o Rachunkowości, do składania którego zobligowano tzw. „małe jednostki gospodarcze”.

  • Poszerzono funkcjonalność opisu analitycznego o możliwość jego definiowania, a także określania wzorców i wartości dla danego typu dokumentu w danym centrum. Funkcjonalność została ograniczona do typów dokumentów, którym można przypisać Właściciela.

  • Wprowadzono obsługę wirtualnych rachunków bankowych ING przez WebService.

  • Dodano możliwość oznaczania zatwierdzenia pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym na dokumencie.

Wraz z wprowadzeniem powyższych nowości zmianie ulegnie cennik Comarch ERP XL. Wszelkie informacje dotyczące aktualizacji cennika dostępne są w dziale handlowym firmy POLKAS.