Raportowanie i analizy

Moduł składa się z następujących rozwiązań:
 • Comarch ERP Optima Analizy Business Intelligence
  To intuicyjny program, który generuje raporty i analizy na bazie informacji wprowadzonych do programu Comarch ERP Optima. Dedykowany jest dla właścicieli i kadry zarządzającej małych i średnich przedsiębiorstw. Dostarcza on informacji niezbędnej do monitorowania i zarządzania przedsiębiorstwem. Ponad 100 gotowych raportów pozwala na szybkie i precyzyjne uzyskanie informacji o poniesionych kosztach, wysokości sprzedaży czy skuteczności uruchomienia nowych kanałów dystrybucji.

  Moduł pozwala na prezentowanie raportów i analiz w postaci tabel lub wykresów, których typy (słupkowe, liniowe, kołowe, stożkowe) można dowolnie kształtować.

  Użytkownicy modułu podkreślają jego następujące korzyści:

  • Stałe rozeznanie w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy.
  • Łatwiejsze podejmowanie decyzji, dzięki dostępnym raportom i analizom, które pozwalają właścicielom i osobom zarządzającym firmą na rozstrzyganie, czy i jakie działania mają zostać podjęte do osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych.
  • Obniżenie kosztów generowania analiz.
  • Oszczędność czasu, dzięki możliwości subskrybowania stałych raportów.
  • Nadzór nad realizacją planów i efektywnością procesów.

 • Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera
  Moduł szczególnie polecany kadrze zarządzającej i właścicielom przedsiębiorstw. Raportuje on m.in. przychody i koszty firmy, podatki do zapłacenia, koszty wypłacanych wynagrodzeń, informacje kadrowe, rozliczenia z kontrahentami.

  Użytkownik Pulpitu Menadżera ma dostęp m.in. do:

  • Analiz obrotów magazynowych
  • Raportów kadrowo/płacowych
  • Raportów dłużników i wierzycieli
  • Raportów dotyczących rejestrów VAT, zapisów księgowych, zapisów KPIR
  • Struktury wiekowej należności i zobowiązań
  • Danych słownikowych
  • Statystyk dotyczących ilości wprowadzonych dokumentów
  • Funkcji definiowania dostępu do analiz i uprawnień dla każdego użytkownika modułu
  • Opcji eksportu wybranych danych do arkusza kalkulacyjnego

Zapraszamy do kontaktu


W POLKAS łączymy naszą wiedzę i wieloletnie doświadczenie z Twoją wizją biznesu. Stwórz z nami rozwiązania informatyczne dopasowane do Twojej firmy. Czuj się bezpiecznie korzystając z unikalnego serwisu i fachowego doradztwa. Systemy Comarch w połączeniu ze wsparciem Ekspertów POLKAS to pewna perspektywa rozwoju i przewagi na rynku.