Comarch CDN Optima – Handel z magazynem

Moduł składa się z czterech rozwiązań:
 • Comarch ERP Optima Faktury Moduł dedykowany firmom usługowym i służący do obsługi transakcji handlowych. Jest w pełni zintegrowany z pozostałymi modułami systemu Comarch ERP Optima, co daje komfort przepływu danych, a tym samym usprawnia rozliczenia handlowe oraz procesy księgowe. Moduł Comarch ERP Optima Faktury umożliwia:
  • Wystawianie faktur sprzedażowych i zakupowych.
  • Fiskalizację sprzedaży dla osób fizycznych.
  • Obsługę transakcji w złotówkach i innych walutach.
  • Wystawianie korekt: danych, ilości, wartości (ceny), stawki VAT itp.
  • Sprzedaż/zakup z klasycznymi formami płatności (gotówka, przelew, kompensata), jak również zdefiniowanymi przez użytkownika modułu.
  • Prowadzenie rejestru usług i kontrahentów.

 • Comarch ERP Optima Handel
  Moduł, który wspomaga sprzedaż i prowadzenie gospodarki magazynowej, zawiera komplet funkcjonalności modułu Comarch ERP Optima Faktury, pozwala kontrolować procesy logistyczne w firmie. Moduł Comarch ERP Optima Handel umożliwia:
  • Wystawianie dokumentów magazynowych.
  • Prowadzenie wielu magazynów jednocześnie.
  • Określenie metody rozliczania magazynu (FIFO, LIFO, AVCO).
  • Przeprowadzenie inwentaryzacji.
  • Prostą produkcję.
  • Obrót opakowaniami kaucjonowanymi.
  • Tworzenie deklaracji Intrastat.
  • Sprawdzenie kontrahentów w Krajowym Rejestrem Długów.
  • Sprzedaż internetową (współpraca z Comarch ERP e-Sklep, wszystko.pl).
  • Współpracę z aplikacją dla przedstawicieli handlowych Comarch ERP Mobile Sprzedaż, czytnikami kodów kreskowych, kolektorami danych, drukarkami etykiet.

  Rozbudowana wersja modułu, tj. Comarch ERP Optima Handel Plus daje następujące dodatkowe możliwości:
  • Oznaczanie przyjęć towarów konkretnymi partiami, dzięki czemu użytkownik decyduje o tym, który produkt ma być wydany z magazynu.
  • Wystawienie jednego dokumentu handlowego na towary pochodzące z różnych magazynów.

 • Comarch ERP Optima Detal
  Moduł Comarch ERP Optima Detal to rozwiązanie dedykowane punktom sprzedaży detalicznej. Pozwala wystawiać paragony fiskalne, a następnie faktury sprzedaży na nich oparte. Aplikacja jest zintegrowana z pozostałymi modułami Comarch ERP Optima, z którymi współpracuje podczas prowadzenia sprzedaży. Posiada prosty interfejs, który dobrze współpracuje z ekranami dotykowymi i czytnikami kodów kreskowych.

 • Comarch ERP Optima Kasa Bank
  Moduł umożliwia bieżącą kontrolę nad przepływami środków pieniężnych w firmie.Pozwala sprawdzać kondycję finansową przedsiębiorstwa, badać źródła przychodów, analizować ponoszone koszty, bądź też stan bieżących należności i zobowiązań. Moduł Comarch ERP Optima Kasa Bank umożliwia:
  • Prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych.
  • Definiowanie dowolnych form płatności.
  • Rozliczenie dokumentów w różnych walutach, przy czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN, a drugi w walucie obcej.
  • Automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie.
  • Generowanie dokumentów kompensat.
  • Seryjne rozliczenia dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z listy dokumentów nierozliczonych.
  • Seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności.
  • Wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald.
  • Elektroniczną wymianę danych z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do pliku jak również import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank.
  • Możliwość wymiany danych z bankami poprzez webserwisy.
  • Wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków na poszczególne dni.

  Rozbudowana wersja modułu, tj. Comarch ERP Optima Kasa Bank Plus daje następujące dodatkowe możliwości:
  • Prowadzenie magazynu walut - bieżąca wycena operacji na rachunkach bankowych, kasach walutowych.
  • Rozliczanie delegacji krajowych.
  • Tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla korzystających z programu.

Zapraszamy do kontaktu


W POLKAS łączymy naszą wiedzę i wieloletnie doświadczenie z Twoją wizją biznesu. Stwórz z nami rozwiązania informatyczne dopasowane do Twojej firmy. Czuj się bezpiecznie korzystając z unikalnego serwisu i fachowego doradztwa. Systemy Comarch w połączeniu ze wsparciem Ekspertów POLKAS to pewna perspektywa rozwoju i przewagi na rynku.