Brexit, opłata cukrowa, nowa stawka ryczałtu – co jeszcze w nowej wersji Comarch ERP Optima?

Comarch udostępnił nową wersję systemu Comarch ERP Optima 2021.1.1. Obejmuje ona przede wszystkim nowości związane ze zmianami w przepisach.

Najistotniejsze z nich to:

  • Możliwość wyboru nowej stawki 15% obowiązującej od 1 stycznia 2021 w Ewidencji ryczałtowej
  • Wprowadzenie formularza zaliczki PIT-28(14), uwzględniającego tę nową stawkę
  • Wprowadzenie naliczania wprowadzanej także od 1 stycznia opłaty cukrowej
  • Możliwość przeliczania na nowych formularzach rocznych deklaracji kadrowo-płacowych (PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11)
  • Dostosowanie programu do nowych zasad handlu w związku z zakończeniem okresu przejściowego dotyczącego opuszczenia rynku UE i unii celnej przez Wielką Brytanię.

Na najbliższy czas planowane są kolejne zmiany, m.in. w deklaracjach podatkowych za 2020 r. Oczywiście zmiany będą one uwzględniane w kolejnych wersjach systemu Comarch ERP Optima, a o ich publikacji będziemy na bieżąco informować.