Zmiany w ofercie Comarch PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe (w skrócie PPK) to jedno z najnowszych rozwiązań firmy Comarch. W odróżnieniu np. od Comarch OCR czy Comarch MyPoint jego publikacja wymuszona została przez zmiany prawne. Do tej pory dostępnych było sześć pakietów, w zależności od ilości pracowników:

  1. Mikro (do 10 pracowników)

  2. Standard (do 50 pracowników)

  3. Premium (do 250 pracowników)

  4. Enterprise 500 (do 500 pracowników)

  5. Enterprise 1000 (do 1000 pracowników)

  6. Enterprise No Limit (bez limitu pracowników)

W odpowiedzi na płynące z rynku sygnały udostępniony został siódmy pakiet PPK Standard Plus, zawierający obsługę do 100 pracowników. Dla firm koszt wersji stacjonarnej wyniesie 1 500 PLN netto, a w chmurze miesięczny abonament to 105 PLN netto. Biura rachunkowe i podmioty powiązane za Comarch PPK Standard Plus zapłacą 2 100 w modelu tradycyjnym lub 150 PLN netto miesięcznie w modelu abonamentowym.

Pakiet PPK do 100 pracowników dostępny jest od wersji 2020.3.2, w której dodano również możliwość zawarcia umowy on-line z jedną z instytucji finansowych, które oferują zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.