Analiza produktywności pracowników w Comarch MyPoint

Comarch MyPoint to nakładka analityczna, która jest zintegrowana ze źródłowymi systemami Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL. Pozwala ona na analizę produktywności pracowników na podstawie operacji wykonywanych w systemie i jest wsparciem w procesach controllingu i utrzymywania efektywności przedsiębiorstwa.

Aplikacja zapewnia szybką i przejrzystą weryfikację pracy użytkowników korzystających w systemów Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL. Comarch MyPoint umożliwia zwizualizowanie danych pochodzących ze statystyk wystawianych dokumentów oraz wyników pracy użytkownika. Dzięki tej aplikacji można także monitorować trend produkcyjności w poszczególnych okresach czasu. Rozwiązanie dostosowane jest również dla Biur Rachunkowych.

Comarch MyPoint zapewnia dostęp do 3 analitycznych dashboardów:

  • Praca operatorów – zestawienie umożliwiające filtrowanie typów operacji, pracowników oraz perspektyw czasowych, pozwalające na weryfikację i monitorowanie wyników pracy poszczególnych użytkowników – czasu pracy w systemie, średnich wyników produktywności i wskazanie wydajności pracy w poszczególnych przedziałach godzinowych.
  • Statystyki dokumentów – zestawienie umożliwiające filtrowanie typów operacji, typów dokumentów oraz perspektyw czasowych, przedstawiające zbiorcze wyniki efektywności i prezentujące sprawność realizacji procesów w kontekście dokumentów.
  • Moja praca – umożliwia analizę pracy użytkownika systemy w poszczególnych perspektywach czasowych, przedstawia dane liczbowe opisujące pracę zalogowanego operatora w danym okresie czasu, pozwala operatorowi kontrolować własną efektywność pracy i zaobserwować, przy jakich czynnościach/dokumentach występują „wąskie gardła”.

Producent umożliwia użytkownikom przetestowanie aplikacji – przedsiębiorstwa korzystające z Comarch ERP XL i Comarch ERP Optima, mogą uruchomić 30-dniową, bezpłatną wersję testową Comarch MyPoint. Wszystkich zainteresowanych zakupem i uruchomieniem tego narzędzia zapraszamy do kontaktu z POLKAS!