Nowość w aplikacji Comarch PPK – integracja z Millenium TFI

Pełną parą ruszył już kolejny etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych w Polsce, obejmujący podmioty zatrudniające od 50 do 249 osób. W związku z tym bardzo wiele przedsiębiorstw decyduje o zawarciu umów z instytucjami finansowymi i o tym, w jaki sposób będzie odbywać się wewnętrzna obsługa PPK.

Dzięki rozwiązaniom takim jak Comarch PPK, wprowadzenie tego obowiązku w życie jest znacznie prostsze, niż może się wydawać. Aplikacja ta jest ściśle zintegrowana z modułami kadrowo-płacowymi Comarch, ale może także działać samodzielnie czy we współpracy z systemami ERP innych producentów.

Wśród funkcjonalności aplikacji Comarch PPK są m.in., ewidencja pracowników, ewidencja uczestnictwa w PPK (lub rezygnacji), ewidencja składek, czy różne sposoby wymiany danych z instytucjami finansowymi.

Do listy instytucji finansowych, z którymi aplikacja współpracuje bezpośrednio, dołączyło ostatnio Millenium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Dzięki bezplikowej wymianie danych komunikacja z tym TFI jest szybsza, wygodniejsza i bezpieczniejsza. Wymiana danych obejmuje obszar umowy o zarządzanie, rejestrację uczestników PPK i nadanie im numerów PPK, obsługę deklaracji uczestnika (przystąpienie, rezygnacja, wznowienie uczestnictwa w PPK), wysyłkę składek i ich korekt oraz zmianę danych identyfikacyjnych uczestników.

Oprócz Millenium TFI taką bezpośrednią współpracę Comarch w swej aplikacji zapewnia także dla Axa TFI, Aviva TFI i Allianz TFI. Współpraca z pozostałymi instytucjami odbywa się za pomocą wymiany plików – na razie, bowiem Comarch pracuje nad ciągłym rozszerzaniem funkcjonalności Comarch PPK.

Wszystkich szukających intuicyjnego rozwiązania do obsługi PPK zapraszamy do POLKAS – pomożemy w doborze optymalnego rozwiązania i jego wdrożeniu.