Nowe możliwości aplikacji Comarch DMS (dawny Obieg Dokumentów).

Ukazała się właśnie nowa wersja 2017.2 aplikacji Comarch DMS (skrót od Document Management System). DMS to nic innego jak dawny Obieg Dokumentów, pod nową nazwą aplikacja występuje od wersji 2017.1.

Spośród udostępnionych nowości na szczególną uwagę zasługuje możliwość obsługi kilku podmiotów w ramach jednej licencji, czyli wielofirmowość. Otwiera to możliwości modelowania procesów z uwzględnieniem zakresów uprawnień i stanowisk pracowników powiązanych podmiotów.

Druga nowość to szeroka gama możliwości integracji z zewnętrznymi systemami OCR różnych producentów i pracujących na różnych bazach danych, nie tylko na najpopularniejszej MS SQL.

Już pierwszego sierpnia swoją premierę będzie mieć Comarch Mobile DMS 2.0, czyli mobilna wersja aplikacji na platformy Android i iOS.

Rosnąca popularność aplikacji mobilnych, w tym również Comarch DMS świadczy o tym, że coraz większym zainteresowaniem cieszy się system w chmurze. Realizowane obecnie wdrożenia ERP zawierają elementy aplikacji w modelu usługowym, na przykład analizy online, program do faktur online, program magazynowy online czy właśnie chmurowy obieg dokumentów. Program online lub chociaż jego część dostępna jako SaaS (Software as a Service, oprogramowanie jako usługa) stanowi bardzo często pierwszy krok ku outsourcingowi nie tylko systemu informatycznego, ale też innych aspektów działalności, takich jak księgowość czy kadry i płace.