Aktualizacja programu Comarch ERP Optima (ioptima24) w modelu chmurowym

Użytkownicy ceniący sobie mobilność i dostęp do programu Comarch ERP Optima z różnych miejsc i urządzeń korzystają z oprogramowania w modelu usługowym, czyli poprzez przeglądarkę internetową.

Użytkownicy systemu iOptima24 przez ostatni weekend mogli mieć trudności z korzystaniem z programu, ponieważ w tym czasie przeprowadzane były prace nad aktualizacją oprogramowania. Rzecz jasna wszyscy zainteresowani zostali o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem uprzedzeni. Dzięki aktualizacji w iOptimie pojawiło się szereg nowych funkcjonalności, z których najistotniejsze to:

  • możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych,
  • firmy wielozakładowe prowadzące księgowość w oparciu o Książkę Przychodów i Rozchodów otrzymały udogodnienia w jej prowadzeniu,
  • dla pojedynczych dokumentów magazynowych i handlowych można już skorygować kurs waluty obcej,
  • mechanizm automatycznej windykacji rozszerzony został o windykację na żądanie,
  • moduł Kadry i Płace uzupełniony został o mechanizm ochrony przed zdublowaniem pracownika – weryfikacja następuje na podstawie numerów PESEL pracowników.

Wartym uwagi dla użytkowników iOptima24 jest również fakt, iż w dniu 1 grudnia 2016 zmieni się regulamin usługi on-line Comarch Optima. Najważniejsza zmiana dotyczyć będzie okresu wypowiedzenia usługi, który teraz wynosił będzie 2 miesiące i skutkował będzie na koniec miesiąca kalendarzowego.

W razie dodatkowych pytań na temat programu Comarch ERP Optima (zarówno w modelu usługowym, jak i stacjonarnym, tradycyjnym) Dział Handlowy ERP POLKAS pozostaje do Państwa dyspozycji.

ioptima24 Comarch ERP Optima