Funkcjonalności Comarch HRM

Comarch Optima HRM to moduł systemu zarządzania pracownikami oferowany przez polskiego producenta oprogramowania Comarch. Jest to rozwiązanie do średnich i dużych przedsiębiorstw, które pomagają usprawnić swoje procesy związane z zarządzaniem pracownikami. Dzięki aplikacji Comarch HRM (Human Resources Management) zarządzanie pracownikami w firmie może stać się łatwiejsze oraz sprawniejsze. System ten jest w pełni zintegrowany z modułami kadrowo-płacowymi wszystkich systemów Comarch ERP. Program umożliwia m.in. skuteczne zarządzanie czasem i planem pracy, kwalifikacjami pracowników, urlopami, nieobecnościami i delegacjami.

Pulpit pracowniczy Comarch HRM jest jednym z modułów systemu Comarch Optima. Jest on przeznaczony dla pracowników i pozwala im na łatwe i szybkie zarządzanie swoimi danymi oraz procesami związanymi z pracą.

System posiada następujące funkcjonalności:

  • Listę pracowników – ewidencję umów zleceń i kwalifikacji
  • Zarządzanie urlopami i nieobecnościami
  • Plan i czas pracy
  • Ewidencja i zarządzanie delegacjami
  • Ocena pracownika
  • Szkolenia
  • Rekrutacja
  • Delegacje
  • Mobilna aplikacja kadrowa

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu pod e-mail erp@polkas.pl oraz telefonicznie 12 634 05 44.