Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.0

Udostępniona została nowa wersja Comarch ERP XL oznaczona numerem 2023.0. Dodano ponad 200 nowych funkcjonalności.

Szczególnie uwagę kierujemy na integrację ze środowiskiem produkcyjnym KSeF, a co za tym idzie możliwość eksportu faktur i ich korekt.

W produkcji dodano opcję zatrzymywania (pauzy) uruchomionych operacji i związane z tym odpowiednie automatyczne wyliczanie czasów rozliczeniowych, oraz wprowadzono opcję kalkulacji kosztów (na dokumencie KLK) dla różnych wielkości partii produkcyjnych. Pojawiło się dużo usprawnień pozwalających na zachowanie warunków handlowych pozycji podczas kopiowania ofert i zamówień oraz nowe kolumny na listach dokumentów.

Na potrzeby POS wprowadzono kontrolę limitów kredytowych oraz obsługę zamienników i towarów powiązanych. W obszarze sprzedaży i księgowości dodano szereg formularzy i funkcjonalności, które pozwalają przygotować deklarację VIU-DO do rozliczenia podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość (WSTO) oraz szczególnej procedury unijnej VAT-OSS.

Wersja 2023.0 kontynuuje rozwój współpracy z nową platformą Wszystko.pl której premiera planowana jest na II-gi kwartał 2023 r. Dwukierunkowa komunikacja pozawala m.in. na wymianę danych słownikowych oraz odzwierciedlenie i odpowiednie zarządzanie i katalogowanie towarów zgodnie z drzewem kategorii dostępnym na platformie, oraz na szybkie wystawienie oferty produktowej.

Dostępna jest także integracja i obsługa nowego silnika wydruków Comarch sPrint wraz z przykładowymi wydrukami.

Szczegółowa lista zmian dostępna pod adresem:

www.pomoc.comarch.pl/xl/index.php/dokumentacja/zmiany-funkcjonalne-wprowadzone-w-comarch-erp-xl-w-wersji-2023-0