Comarch ERP XL wyposażony między innymi w białą listę podatników oraz obowiązkowy split payment.

Comarch jest producentem, który jako jeden z pierwszych reaguje na zmiany przepisów prawa i dostosowuje swoje systemy ERP do nowych regulacji. Obok Comarch ERP Optimy jednym z najszybciej upgradowanych programów jest Comarch ERP XL.

Klika dni temu światło dzienne ujrzała nowa wersja XLa oznaczona symbolem 2019.3. Wśród nowości jakie niesie wymienić warto między innymi:

  • wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT,

  • obsługę obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności split payment,

  • współpracę z Comarch OCR,

  • system Comarch ERP XL w wersji 2019.3 wyposażony został w nową wersję aplikacji Comarch ERP Magazynier oraz w zupełnie nowy mechanizm BOM, czyli Bill Of Materials, służący do przygotowywania zestawień towarów i surowców niezbędnych do wytworzenia konkretnych produktów,

  • hurtownie i dostawców współpracujących z Castoramą szczególnie ucieszy dostosowanie modułu EDI / ECOD do wymagań tej sieci,

  • firmy handlowe już zacierają ręce na myśl o zupełnie nowym mechanizmie wyliczania planów sprzedaży, w jaki w nowej wersji XLa wyposażony został moduł Comarch ERP XL CRM.

To tylko niektóre z wprowadzonych przez Comarch nowości. Po pełną listę zapraszamy do handlowców firmy POLKAS, którzy oczekują na kontakt od Państwa pod telefonem 012 634 05 44 lub po kontakcie na adres erp@polkas.pl prześlą odpowiedzi i wyjaśnienia drogą mailową.