Kolejny rok ze spotkaniami Comarchu z użytkownikami systemu ERP XL.

Comarch rokrocznie organizuje spotkania dla swoich klientów, pracujących na programie Comarch ERP XL. Biorą w nich udział pracownicy Comarchu, użytkownicy XLa oraz zaproszeni eksperci, których lista w zależności od lokalizacji nieco się różni. Jest to więc doskonała okazja do wymiany doświadczeń, sugestii oraz do wytyczenia ścieżek rozwoju systemu przez jego producenta.

Wśród prezentowanych nowości funkcjonalnych podczas tegorocznych spotkań na pewno znajdzie się miejsce na:

 • wykorzystanie Comarch OCRa we współpracy z Comarch ERP XL,

 • Comarch Retail POS, a Comarch ERP XL – jak skutecznie zintegrować te dwa narzędzia?

 • zmiany w Comarch DMS i Comarch WMS,

 • kontrolę jakości w firmach produkcyjnych,

 • osobny blok poświęcony zostanie bardzo aktualnemu tematowi Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz innych mających wejść w życie lub planowanych zmian prawnych.

Tegoroczne konferencje odbędą się w 6 miastach w Polsce:

 • 18 września w Rzeszowie

 • 19 września w Krakowie

 • 24 września w Warszawie

 • 25 września w Gdańsku

 • 26 września w Poznaniu

 • 27 września we Wrocławiu

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach i podzielenia się swoimi uwagami i przemyśleniami odnośnie pracy na systemie Comarch ERP XL z innymi jego użytkownikami oraz z przedstawicielami producenta. Jest to bowiem jedyna taka okazja w roku do wymiany doświadczeń w takim gronie.

Chętnych do wzięcia udziału w którymś ze spotkań zapraszamy do kontaktu z nami.