Comarch z zamówieniem z Ministerstwa Sprawiedliwości!

Krakowski producent systemów informatycznych, firma Comarch, nie skupia się tylko i wyłącznie na tworzeniu i rozwijaniu systemów klasy ERP. Owszem, programy takie jak Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL czy Comarch ERP Altum wyrosły na liderów w swoich segmentach rynku, tym niemniej zasięg działalności Comarchu (oraz firm z nim związanych) wykracza o wiele dalej.

Przykładów takiej działalności jest mnóstwo, chyba najbardziej widoczna to sponsoring tytularny hokejowej drużyny Mistrzów Polskich, Comarch Cracovii oraz główny sponsor piłkarzy Cracovii.

W ostatnim czasie Comarch otrzymał zamówienie z Ministerstwa Sprawiedliwości na dostawę i montaż sprzętu do cyfrowej rejestracji audio-video rozpraw w polskich sądach powszechnych. Konkretnie, umowę z Ministerstwem podpisało konsorcjum dwóch firm: Comarch Polska (lidera konsorcjum, spółki zależnej od Comarch S.A.) oraz Maxto. Co ciekawe, kilka lat temu prowadziliśmy rozmowy z tą spółką na temat wdrożenia oprogramowania enova365.

Proces wyposażania sądów w videorejestratory musi zakończyć się do dnia 31 sierpnia 2018 roku. Co ważne w dłuższej perspektywie, po zakończeniu dostaw firma Comarch odpowiadała będzie za utrzymanie i serwis systemów przez kolejnych 48 miesięcy. Zapewni to na pewno stały przypływ kapitału i wpłynie na stabilność producenta.

Zamówienie z Ministerstwa Sprawiedliwości ma również wymiar prestiżowy, choć dla Comarchu, spółki która od 1999 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie, tego typu splendory już zapewne nieco spowszedniały… Dla użytkowników oprogramowania Comarch ERP jest to bardzo ważny sygnał, dowodzący stabilności krakowskiego producenta.